APPROVED ACKNOWLEDGEMENT FOR THE PROJECT FROM THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS - SCHVÁLENÉ PODĚKOVÁNÍ PROJEKTU OD MŠMT

Acknowledgement

 

MŠMT schválilo níže uvedené verze poděkování projektu NanoEnviCz a Pro-NanoEnviCz. Stále však trvají na tom, že je potřeba opatřit text poděkování i předepsanými logy (EU, MŠMT). Tam, kde to bude alespoň trochu možné, je tedy nutné loga uvádět.

The Ministry of Education, Youth and Sports approved the version of acknowledgement for NanoEnviCz and Pro-NanoEnviCz projects. If it is possible to add prescribed logo, add it.

1. NANOENVICZ

The authors acknowledge the assistance provided by the Research Infrastructure NanoEnviCz, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under Project No. LM2015073.

2. NANOENVICZ and PRO-NANOENVICZ

The authors acknowledge the assistance provided by the Research Infrastructures NanoEnviCz (Project No. LM2015073) supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the project Pro-NanoEnviCz (Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821) supported by the Ministry of Education , Youth and Sports of the Czech Republic and the European Union - European Structural and Investments Funds in the frame of Operational Programme Research Development and Education.

3. PRO-NANOENVICZ This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and The European Union - European Structural and Investments Funds in the frame of Operational Programme Research Development and Education - project Pro-NanoEnviCz (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821).

Back to List