Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

logo-pronanoenvi

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Tento projekt (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějících přístrojových technik a odborných znalostí.

Výzkumné cíle jsou zaměřeny na syntézu nanomateriálů a nanokompozitů s optimalizovanými funkčními vlastnostmi, na objasnění jejich potenciálu pro ochranu a zlepšení kvality životního prostředí, ale rovněž při stanovení jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti

Novinky

APPROVED ACKNOWLEDGEMENT FOR THE PROJECT FROM THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS - SCHVÁLENÉ PODĚKOVÁNÍ PROJEKTU OD MŠMT

Acknowledgement

New laboratory equipment was purchased.

Photoechem System (FRA)

DALŠÍ ČLÁNKY

Struktura