Název projektu:

Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Acronym:

Pro-NanoEnviCz

Registrační číslo:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Doba realizace:

48 měsíců

Hostitelská instituce:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Partnerské organizace:

Technická Univerzita v Liberci
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Výzkumné programy projektu Pro-NanoEnviCz

RP1 - Analýza organizovaných nanostrukturních materiálů pro heterogenní katalýzu zaměřenou na ochranu životních prostředí

RP2 - Studium efektivních fotokatalytických procesů

RP3 - Biosenzory pro environmentální a biomedicínské aplikace

RP4 - Analýza nepříznivých účinků na nanomateriály

Řízení projektu Pro-NanoEnviCz

Výkonná Rada

RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph.D. (předseda)

Ing. Jan TOPINKA, DrSc. (místopředseda)

Prof. RNDr. PavIa ČAPKOVÁ, DrSc.

Ing. Tomáš LEDERER, Ph.D.

 

Mezinárodní vědecká rada

Prof. Svetlana MINTOVA (Directeur de Recherche, Laboratoire Catalyse & Spectrochimie ENSICAEN, France)

Dr. Rajender S. VARMA (Sustainable Technology Division, National Risk Management Research Agency USA)

Dr. Mária DUŠINSKÁ (NILU – Norwegian Institute for Air Research, Norway)