Transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením HRTEM

Umožní zobrazení a sledování detailů v nanostrukturách nanomateriálů až do rozměrů nanometrů s rozlišením do 0,2 nm


Přístroj pro stanovení porézní struktury a specifického povrchu

Stanovení plochy povrchu, distribuce velikosti a objemu pórů pomocí fyzikální sorpce


FRA - PhotoEchem System

Elektrochemická a fotoelektrochemická charakterizace nanokrystalických materiálů s ohledem na jejich využití k ochraně životního prostředí a ke konverzi a akumulaci energie


Microarray printer

Příprava aktivních povrchů biosenzorů na různých druzích substrátů


Microarray laser scanner

Vývoj nových typů vysoce citlivých optických zařízení (biosensorů) v mikroarray formátu pro environmentální a biomedicínskou diagnostiku


Systém pro charakterizaci nanočástic

Detailní fyzikálně- chemická charakterizace nanomateriálů


Přístrojové vybavení do laboratoře na hodnocení toxicity nanomateriálů na buněčných kulturách

Přístrojové vybavení vytvoří zcela novou laboratoř pro hodnocení toxicity nanomateriálů. Sada přístrojů tvoří jeden celek, který zahrnuje komoru pro manipulaci s testovanými materiály v inertní atmosféře, biohazard box (a inkubátor CO2) pro kultivaci modelových lidských buněk a rovněž zdroj ultračisté vody.


Respirometr

Možnost kontinuálního sledování veškerých metabolických aktivit organismů