RP1 Analýza organizovaných nanostrukturních materiálů pro heterogenní katalytické procesy na ochranu životního prostředí a pro čisté katalytické technologie

Účelem výzkumné aktivity nového projektu je získat detailní znalosti o strukturních a texturních vlastnostech složitých nanoporézních materiálů nutných pro jejich korelaci s funkčními vlastnostmi v heterogenně katalyzovaných reakcích pro degradaci polutantů ve vodě, půdě nebo vzduchu a ve zcela nových "čistých" katalytických procesech pro chemické výroby.


RP2 Studium efektivních fotokatalytických procesů

Pozornost bude věnována elektrochemické a fotoelektrochemické charakterizaci materiálů pro fotokatalýzu a ochranu životního prostředí, materiálům pro přímý rozklad vody a fotokatodickým a fotoanodickým materiálům pro solární články, včetně jejich bariérových povlaků pro barvivy sensibilizované i perovskitové solární články.


RP3 Biosenzory pro environmentální a biomedicínské aplikace

Tento výzkumný program je zaměřen na efektivní detekci znečišťujících látek, nové biosenzory, aplikaci nových biosenzorů pro monitorování škodlivin, magnetické senzory, pokročilé elektrochemické senzory, nanosenzory na bázi grafenu, popřípadě také na senzory s podporovanou detekcí SERS.


RP4 Analýza nepříznivých účinků na nanomateriály

V rámci tohoto programu jsou hodnocena kompletní zdravotní a environmentální rizika nanomateriálů za podmínek "in vitro" a "in vivo".