NEW PATENT - Patent No. CZ307177

Katalyzátor pro hydroizomerizaci alkanů C4-C7, jeho příprava a použití - Catalyst for hydroizomerizaci alkanes C4-C7, its preparation and use

Authors of patent: J. Moravková, D. Kaucký, J. Pastvová, P. Sazama (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of ASCR, v.v,.i)

Title: Katalyzátor pro hydroizomerizaci alkanů C4-C7, jeho příprava a použití - Catalyst for hydroizomerizaci alkanes C4-C7, its preparation and use

Patent CZ307189 (2018)

Back to List